@TMNC
THE PARENTS
THE PARENTS

DAYCARE
บริการดูแลแบบไปกลับ

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้า-กลับเย็น พร้อมดูแล บำบัด พื้นฟู ทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณและมิติสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม
ราคาโปรโมชั่น เพียง 900 บาท/วัน (จากปกติ 1,500 บาท/วัน)
โดยราคานี้รวมอาหารกลางวันและอาหารเบรคแล้ว
ฟรี! ตรวจสุขภาพแรกรับเบื้องต้นโดยแพทย์และพยาบาล
พิเศษ! หากซื้อแพ็คเกจ 5 วัน เหลือเพียงวันละ 800 บาท (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,000 บาท เท่านั้น)
ช่วงเวลาในการรับบริการ 9.00-15.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์
ตารางกิจกรรม (ตารางกิจกรรมจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
ตารางกิจกรรมแผนส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ The Parents Wellness and Rehabilitation