@TMNC
0812480960
info@theparents.com
theparentsbytmnc

LONG TERM CARE
บริการดูแลแบบพักค้างคืน

กลุ่มผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง <br> (ติดเตียง)
กลุ่มผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
(ติดเตียง)
กลุ่มผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง<br>บางส่วน
กลุ่มผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
บางส่วน
ผู้สูงอายุกลุ่มอัลไซเมอร์/ <br>ความจำเสื่อมจากภาวะอื่น ๆ
ผู้สูงอายุกลุ่มอัลไซเมอร์/
ความจำเสื่อมจากภาวะอื่น ๆ
ด้วยทีมแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ, พยาบาลและนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ โดยมีรูปแบบการให้บริการ ดังนี้

บริการดูแลแบบทั่วไปคืน

รับดูแลแบบค้างคืน, รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน และ LONG TERM CARE (LTC)
มีการตรวจเยี่ยมโดยแพทย์แรกรับและตามความจำเป็นของภาวะร่างกายของผู้สูงอายุแต่ละบุคคล 1 ครั้งต่อสัปดาห์
ดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพโดยทีมพยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทุกวัน
มีบริการทำกายภาพบำบัด 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
มีบริการด้านโภชนาการอาหารสุขภาพ 3 มื้อต่อวัน และโภชนบำบัดโดยนักโภชนาการที่มีประสบการณ์
มีระบบส่งต่อผู้สูงอายุทันทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา
บริการดูแลแบบพักค้างคืน

โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองแบบเข้มข้น

(INTENSIVE STROKE RECOVERY PROGRAM)

มุ่งเน้นฟื้นฟูร่างกายและสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ดูแลครอบคลุมการฟื้นฟูทางกาย สมอง และจิตใจ
กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยมากถึง 20 ครั้งต่อเดือน ให้บริการโดยนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ
บริการฟื้นฟูความแข็งแรงของร่างกายที่ SMART MEDICAL GYM สามารถวัดผลและประเมินพัฒนาการของกล้ามเนื้อในทุกระยะของโรค เหมาะสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ
โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบเข้มข้น
โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบเข้มข้น

SMART MEDICAL GYM

โซลูชั่นการฝึกความแข็งแรง และสุขภาพ ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อรองรับผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องการฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) เพื่อให้การฝึกมีความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี
นิวเมติก (แรงต้านจากลม) ช่วยให้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ และข้อต่อเป็นไปตามธรรมชาติ
ช่วยลดความเครียดในข้อต่อ แขน ขา และเนื้อเยื่อ
การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อศูนย์กลาง ยืด เหยียด และหดตัวได้ทั้งด้านบวกและลบ
ส่งเสริมการรับน้ำหนักที่เหมาะสมตลอดเวลา
ปรับโหลดได้ละเอียด เพื่อรองรับการฝึกความแข็งแรงที่หลากหลาย
การฝึกความต้านทานด้วยความเร็วด้วยแรงต้านของลมที่ปลอดภัย ฝึกความต้านทานได้อย่างปลอดภัยด้วยความเร็ว และแรงต้านจากลมที่ปรับให้สอดคล้องกับแรงที่ออก
Smart Medical Gym
Smart Medical Gym