@TMNC
0812480960
info@theparents.com
theparentsbytmnc

มอบรางวัล ArokaGO Star Award

The Parents Wellness and Rehabilitation ขอแสดงความยินดี

กับ..คุณหมอนพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่งแคร์ จำกัด  

กับรางวัล ArokaGo Star Award มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย ด้วยนะคะ 
 

โดย..ได้รับเกียรติ จาก ดร.แพทย์หญิง ประภา วงศ์แพทย์ | นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย มอบรางวัล ArokaGO Star Award ให้แก่.. The Parents Wellness and Rehabilitation

ArokaGO Star เป็นรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่ให้บริการด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสุขภาพ (โรงแรม เวลเนส และสปา) ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินความพร้อมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Medical and Wellness Hub ของประเทศไทย