@TMNC
0812480960
info@theparents.com
theparentsbytmnc

พิธีทำบุญตามหลักศาสนาอิสลาม

The Parents Wellness and Rehabilitation ยินดีต้อนรับ ท่านอิหม่ามเสรี ศรีวิเศษ และคณะอาจารย์ใหญ่ " โรงเรียนมะเซาะฮาตุดดีน " อาจารย์สมชาย วิทยานนท์ ในพิธีทำบุญตามหลักศาสนาอิสลาม สวดมนต์ขอพร และร่วมรับประทานอาหาร ณ  The Parents Wellness and Rehabilitation