ความเป็นมาของโครงการ The Parents by TMNC

           บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด(TM Nursing Care Co.,Ltd : TMNC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)( Technomedical Pub Co., Ltd.: TM)  ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องด้วยสถานการ์จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งจำเป็นต้องมีบุคลากรให้ความช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ความต้องการและความจำเป็นในการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุที่มีบริการด้านการแพทย์ ทั้งในส่วนของการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด มีการปรับตัวสูงขึ้น

           โครงการ The Parents by TMNC จึงได้เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความจำเป็นของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต 

LEARN MORE
THE PARENTS HOSPITAL

        โรงพยาบาลผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด (Physical Medicine and Rehabilitation) เป็นอาคาร 7 ชั้น ชื่อ “The Parents Hospital” รับผู้ป่วยกลุ่มโรคเส้นเลือดในสมอง(Stroke), กลุ่มอัมพฤกษ์ อัมพาต, กลุ่มพักฟื้นหลังการผ่าตัด, กลุ่มอุบัติเหตุจากการทำงาน, กลุ่มบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา, กลุ่มตั้งครรภ์ก่อนคลอดและหลังคลอด กลุ่มผู้รักสุขภาพ เป็นสถานพยาบาล ประเภทรับผู้ป่วย ไว้ค้างคืนขนาด 28 เตียง

LEARN MORE
THE PARENTS NURSING HOME

       เป็นอาคาร 5 ชั้น เปิดให้บริการรับดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่มสมรรถนะของร่างกาย ได้แก่ กลุ่มภาวะพึ่งพิงถาวร(ติดเตียง), กลุ่มภาวะพึ่งพิงบางส่วน ตลอดจนบริการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุกลุ่มสังคม ให้มีชีวิตที่มีความสุข ตาม Lifestyle ของตนเอง

LEARN MORE
โรงเรียนการบริบาล เดอะพาเร้นท์ส 

       เป็นศูนย์ให้ความรู้ ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ และพัฒนาผู้บริบาลผู้สูงอายุให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่มีคุณภาพเพียงพอในการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้หลักสูตรการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพโดยทีมแพทย์พยาบาล นักกายภาพที่มีประสบการณ์

LEARN MORE
The Parents Nursing Home 
  ศูนย์ดูแลและบำบัดฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ดูแลทั้งกาย ใจ และสายใยครอบครัว
LEARN MORE

The Parents Nursing Home เปิดบริการให้แล้ววันนี้

The ParentsHospital    อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง…คาดว่าจะเปิดบริการ ช่วงไตรมาสที่1 ปี 2567

PRESITIGOUS NURSING HOME
The Parents News
PRESITIGOUS NURSING HOME
FACILITIES @THE PARENTS
seo สายเทา

The Parents Nursing Home: a qualitative society you can touch

Address

The Parents Nursing Home
ที่อยู่ : 88 ถ. ราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
88 Thanon Rat Phatthana, Rat Phatthana, Saphan Sung, Bangkok 10240
โทร. : 02-091-1956
วันทำการ :
สำนักงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00น.
ฝ่ายบริการลูกค้า : เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram