ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด หรือ TMNC บริษัทในเครือ TM โปรยข่าวดีแบรนด์ "The Parents" ในส่วนของโรงเรียนการบริบาล จ่อรับอนุญาตให้เปิดการสอนได้ภายในต้นปีหน้า คาดเริ่มรับสมัครพร้อมเปิดสอนได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2565

นายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด หรือ TMNC บริษัทในเครือ TM เปิดเผยว่า ความคืบหน้าของแบรนด์ "The Parents" ในส่วนของโรงเรียนการบริบาล เดอะพาเร้นท์ส เพื่อสร้างนักบริบาลสำหรับบริการผู้สูงอายุ โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเปิดรับนักเรียนและเริ่มเปิดการเรียนการสอนได้ภายในไตรมาส 1 ของปี 2565 ทั้งนี้ การผลิตบุคลากรด้านการบริบาลผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการธุรกิจในแบรนด์ "The Parents" ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล The Parents Hospital และ The Parents Nursing Home

เนื่องจากในปี 2565 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดว่าในอนาคตอันใกล้  จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจในแบรนด์ "The Parents" จะสามารถรองรับความต้องการใช้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ ในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในบ้านมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสังคมส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดหัวเมืองขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่ต้องทำงานนอกบ้านหรือมีธุรกิจส่วนตัว จึงไม่มีเวลามากนักสำหรับการดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเอง จึงต้องการมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการบริบาลผู้สูงอายุเข้าไปทำหน้าที่ดูแลบุพการีในบ้าน คาดว่าบริการดูแลผู้สูงอายุจะเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูงขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างนักบริบาลที่มีคุณภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุดังกล่าวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย

สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้าง The Parents Hospital ขณะนี้การออกแบบก่อสร้างได้เรียบร้อยแล้ว บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ประมาณช่วงเดือนมกราคม 2565  ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้าง The Parents Nursing Home นั้น มีความคืบหน้าไปแล้วมากกว่า 70% ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนกันยายนปี 2565 ทั้งนี้ ธุรกิจแบรนด์ "The Parents" ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ ในซอยราษฎร์พัฒนา 2 หรือซอยมิสทีน โดยใช้งบในการลงทุนก่อสร้างประมาณ 500 ล้านบาท และทาง TM มีการถือหุ้นในสัดส่วน 80% ส่วนที่เหลืออีก 20% จะถือหุ้นโดยกลุ่มแพทย์และนักธุรกิจ

แหล่งที่มา :

https://www.wealthythai.com/en/updates/stock/news-highlight/6384
https://today.line.me/th/v2/article/BqZ1M6
https://stockfocusnews.com/archives/115641

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจของ บริษัท TM

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้เปิดโรงเรียนผลิตนักบริบาล The Parents Nursing Care School เพื่อมาทำหน้าที่บริการคนไข้ โดยโรงเรียนบริบาลของเรานอกจากมีหลักสูตรที่

ดังนั้นผู้ทำหน้าที่ดูแลจำเป็นต้องทราบเรื่องอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและอาหารต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยโรคต่าง ๆ เนื่องจากการดูแลและบำบัดผู้สูงอายุจำเป็นต้องให้ความสำคัญในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการบริโภคซึ่งถือว่ามีผลต่อสุขอนามัยและการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนการบริบาลเดอะพาเร้นท์ส กล่าวถึงจุดเด่นของหลักสูตรด้านโภชนบำบัดว่า นักเรียนบริบาลจำเป็นต้องเรียนรู้อาหารที่ส่งผลกระทบต่อโรคประจำตัวต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคเก๊าท์ ฯลฯ รวมทั้งต้องศึกษาทางด้านโภชนบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและสุขอนามัยของผู้สูงอายุ ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงต้องมีหลักสูตรสอนการปรุงอาหาร เพราะการไปทำหน้าที่ดูแลคนไข้ที่บ้านจะต้องศึกษาประวัติด้านสุขภาพ เพื่อจะได้ทำหน้าที่ดูแลและบำบัดด้วยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยหากคนไข้เป็นโรคเบาหวาน นักบริบาลจำเป็นต้องทราบว่าควรจัดโปรแกรมอาหารประเภทไหนให้เหมาะสมกับโรคดังกล่าว หรือหากคนไข้เป็นโรคไตและต้องฟอกไตต่อเนื่องจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าอาหารประเภทไหนควรรับประทานและประเภทไหนควรงด ดังนั้น ก่อนที่นักเรียนบริบาลทุกคนจะจบหลักสูตรจะต้องผ่านการทดสอบด้านการปรุงอาหาร รวมทั้งต้องมีความเข้าใจด้านโภชนบำบัดและโภชนบัญญัติ  ทางโรงเรียนต้องการให้ทุกคนที่จบหลักสูตรนี้ต้องทำอาหารได้ ไม่ใช่แค่เรื่องการดูแลการใช้ชีวิตประจำวันเพียงอย่างเดียว “ผู้ป่วยและผู้สูงอายุบางท่านเบื่ออาหาร ดังนั้น ผู้ดูแลจะนำเสนอเมนูอาหารที่เหมาะสมกับทุกสภาวะของคนไข้ อาจต้องพูดคุยและสอบถามว่าวันนี้อยากทานข้าวต้มปลา หรือไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่น หรือว่าน้ำพริกผักต้ม หรืออาหารอื่น ๆ ตามหลักโภชนบำบัดที่เหมาะสมกับสุขภาพของคนไข้และผู้สูงอายุหรือในบางครั้งอาจจะต้องเสนอกับผู้สูงอายุว่าจะทำอาหารทานกันเองไหม เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้คนไข้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทำอาหารเท่าที่เขาทำได้ เพราะการแสดงความคิดเห็นร่วมกันจะทำให้เปิดความพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย” ผศ.ดร.ศิริลักษณ์กล่าว

แหล่งที่มา : https://www.kaohoon.com/pr/496646

สุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM นายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด หรือ TMNC (ในเครือ TM) พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารบริการของธุรกิจในกลุ่ม The Parents ซึ่งขณะนี้อาคาร “The Parents Nursing Home” มีความคืบหน้าไปกว่า 75-80% คาดว่าจะก่อสร้างและตกแต่งเสร็จเรียบร้อยประมาณเดือนสิงหาคม และพร้อมเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคม 2565 ส่วนความคืบหน้าของอาคาร “The Parents Hospital” นั้นขณะนี้ได้รับใบอนุญาตในการก่อสร้างจากทางด้านกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว คาดว่าน่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณต้นเดือนมีนาคม 2565
ทั้งนี้ธุรกิจในกลุ่ม “The Parents” มีธุรกิจหลักที่ประกอบด้วย 1.โรงเรียนการบริบาล เดอะพาเร้นท์ส 2.เดอะพาเร้นท์ส เนิร์สซิ่งโฮม 3.โรงพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู เดอะพาเร้นท์ส ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3 ไร่ ในซอยราษฎร์พัฒนา 2 หรือซอยมิสทีน โดยใช้งบในการลงทุนก่อสร้างประมาณ 450 ล้านบาท และทาง TM มีการถือหุ้นในสัดส่วน 80% ส่วนที่เหลืออีก 20% จะถือหุ้นโดยกลุ่มแพทย์

ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด หรือ TMNC (ในเครือ TM) เผยความพร้อมด้านบุคลากรในธุรกิจ The Parents” นำทีมดูแลผู้สูงอายุโดยนายแพทย์นพดล นพคุณ  และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ  ส่วนความคืบหน้าก่อสร้างอาคาร The Parents” มั่นใจพร้อมเปิดให้บริการตามแผนเดิมภายในปี 2565

  นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยถึงความพร้อมด้านบุคลากรที่จะเข้ามาให้บริการในส่วนของธุรกิจ “The Parents”  ว่า ในส่วนของ The Parents Nursingcare school ในขณะนี้มีทีมทำงานครบเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลอาจารย์ พยาบาลอาวุโส และนักกายภาพ ซึ่งเพียงพอต่อการสอนและสร้างผู้บริบาลสำหรับการเปิดโครงการ The Parents เพื่อรองรับผู้สูงอายุในอนาคต สำหรับธุรกิจ The Parents Hospital นั้นมีเตียงรองรับผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยถึง 28 เตียง ในขณะนี้มีทีมแพทย์ครบเรียบร้อยแล้ว  โดยมีนายแพทย์นพดล นพคุณ เป็นผู้ดูแล  ส่วนด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ขณะนี้ได้มีการจัดทีมสำหรับนักกายภาพที่มีความเชี่ยวชาญไว้เช่นกัน  ในส่วนของแพทย์แผนไทยประยุกต์และสปา ทาง The Parents Hospital ยังได้อาจารย์ที่เป็นผู้สอนแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาร่วมเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ผู้ดูแลและฝึกสอน รวมถึงในส่วนของแพทย์แผนจีนในปัจจุบันก็ได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเป็นทีมงานที่จะดูแลผู้ป่วยใน The Parents Hospital เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ความพร้อมของหน่วยไตเทียมในปัจจุบันได้มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านไตเทียมมากกว่า 30 ปีเป็นผู้มาดูแล

  ทางด้านนายแพทย์นพดล นพคุณ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด หรือ TMNC ในเครือ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ในส่วนของธาราบำบัดที่จะอยู่บนดาดฟ้าของ The Parents Hospital ในขณะนี้การออกแบบเรียบร้อยแล้ว และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาดูแลแล้ว ทั้งนี้ บริการด้านธาราบำบัดของ The Parents Hospital ยังมีความพิเศษอีกอย่างตรงที่นอกจากธาราบำบัดจะบริบาลผู้สูงอายุแล้ว ยังมีการบริบาลนักกีฬา บริบาลคุณแม่หลังคลอด บริบาลผู้เป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต และผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม

อย่างไรก็ตาม สำหรับความคืบหน้าของธุรกิจ The Parents ในด้านบุคลากรถือว่ามีความพร้อมค่อนข้างมากเนื่องจากได้มีการวางแผนเรื่องนี้ไว้อย่างดีตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับความคืบหน้า The Parents Hospital ตอนนี้เป็นขั้นตอนของการออกแบบก่อสร้างซึ่งเรียบร้อยแล้วมากกว่า 95% โดยเบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะพร้อมยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อกรุงเทพมหานครได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564  และจะดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเป็นสถานพยาบาลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งจะเริ่มจัดการประมูลผู้รับเหมาก่อสร้างภายในธันวาคม 2564  โดยหลังจากได้รับอนุญาตก่อสร้างเป็นสถานพยาบาลและได้ผู้รับเหมาก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ประมาณช่วงเดือนมกราคม 2565

ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ The Parents Nursing Home นั้นขณะนี้มีความคืบหน้าประมาณ 35%  โดยได้เริ่มมีการวางฐานราก วางโครงสร้างใต้ดิน และคานหลักของอาคาร พร้อมทั้งกำลังจะเริ่มขึ้นชั้น 3 และคาดว่าจะได้ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน (Interior) ภายในเดือนตุลาคม 2564 ทำให้แผนการสร้างของ  “The Parents” ยังคงเป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถทยอยเปิดให้บริการได้ภายในปี 2565

แหล่งที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/biz2u/968530

seo สายเทา

The Parents Nursing Home: a qualitative society you can touch

Address

โรงเรียนการบริบาล เดอะ พาเร้นท์ส
ที่อยู่ : 39 ซอยลาดพร้าว 92(ลมเย็น) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
39 Ladprao 92(Lomyen), Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310
โทร. : 02-539-3318
แฟกซ์ : 02-539-3319
วันทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00น.

The Parents Nursing Home
ที่อยู่ : 88 ถ. ราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
88 Thanon Rat Phatthana, Rat Phatthana, Saphan Sung, Bangkok 10240
โทร. : 02-091-1956
วันทำการ :
สำนักงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00น.
ฝ่ายบริการลูกค้า : เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram