รายละเอียดหลักสูตร

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริบาล ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2563

เปิดการเรียนสอนหลักสูตรอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ เปิดการเรียนสอนหลักสูตรอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ

หลักสูตรอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ 

420 ชั่วโมง

***กำลังเปิดรับสมัคร***

  • ระยะเวลาในการเรียน 3 เดือน
  • เรียนภาคทฤษฎี 104 ชั่วโมง, เรียนภาคปฏิบัติ 96 ชั่วโมง, ภาคการฝึกงาน 220 ชั่วโมง รวม 420 ชั่วโมง
  • เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16. 30 น. พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.
    รายละเอียดเพิ่มเติม ...

หลักสูตรสำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียง

80 ชั่วโมง

(Coming soon)

หลักสูตรมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์มากที่สุด
มีการส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุที่ตรวจสอบแล้วว่าได้มาตรฐาน
เรียนจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนการบริบาลเดอะ พาเร้นท์ส 
จบหลักสูตรแล้วสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ทันที
มีการให้ทุนการศึกษาแบบเรียนฟรี จำนวน 2-4 ทุน/รุ่น แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สอนโดยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรผู้บริบาลผู้สูงอายุ
เรียนง่าย จบไว รายได้ดี มีคุณภาพ  ได้งานทันทีที่...โรงเรียนการบริบาล เดอะพาเร้นท์ส  
GALLERY SCHOOL
GALLERY SCHOOL

แผนที่โรงเรียนการบริบาล เดอะพาเร้นท์ส

seo สายเทา

The Parents Nursing Home: a qualitative society you can touch

Address

39 ซอยลาดพร้าว92(ลมเย็น) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ

39 Soi Ladprao 92 Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310

Call: 02-539-3318
Fax : 02-539-3319
Office hours : Mon-Fri 08.00-17.00

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram