ประเภทห้องพัก

เรามีบริการห้องพักสำหรับ IPD และเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัดแบบค้างคืน  อยุบริเวณชั้น 4 และชั้น 5 ของโรงพยาบาลที่สะอาด สะดวกสบายได้มาตรฐาน 

VIP

จำนวน 6 ห้อง

ห้องเดี่ยว

จำนวน 10 ห้อง

ห้องคู่

จำนวน 6 ห้อง(12 เตียง)
รวมบริการดูแลโภชนาการ (อาหาร 3 มื้อ/วัน), แพทย์เข้าเยี่ยม 1 ครั้ง/วัน, กายภาพบำบัดข้างเตียง 3 วัน/สัปดาห์
วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
seo สายเทา

The Parents Nursing Home: a qualitative society you can touch

Address

39 ซอยลาดพร้าว92(ลมเย็น) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ

39 Soi Ladprao 92 Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310

Call: 02-539-3318
Fax : 02-539-3319
Office hours : Mon-Fri 08.00-17.00

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram