ประเภทห้องพัก

ห้องพักสำหรับบริการดูแลผู้สูงอายุแบบพักค้างคืน

สถานดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่มสมรรถภาพของร่างกาย
...มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีความสุขกาย สบายใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การดูแลของเรา...
ห้องเดี่ยว
จำนวน 25 เตียง
ห้องรวม
จำนวน 72 เตียง
ห้องVVIP 
จำนวน 1
ห้อง
ห้อง VIP
จำนวน 8
ห้อง
บริการด้านโภชนาการ อาหาร สำหรับผู้สูงอายุและเพื่อสุขภาพในทุกกลุ่มที่ให้บริการ
มีแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้บริบาล นักกายภาพ ร่วมกันให้บริการดูแลด้านสุขภาพ

ห้องกิจกรรมสำหรับกลุ่ม Day care         
มีจำนวนทั้งหมด 2 ห้อง 

มีการจัดกิจกรรม ตามไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุที่มาร่วมใช้บริการ อาทิเช่น ร้องเพลง, เต้นรำ เป็นต้น
ทั้งในรูปแบบของสมาชิกและทั่วไป เป็นรายกิจกรรม รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี
seo สายเทา

The Parents Nursing Home: a qualitative society you can touch

Address

39 ซอยลาดพร้าว92(ลมเย็น) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ

39 Soi Ladprao 92 Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310

Call: 02-539-3318
Fax : 02-539-3319
Office hours : Mon-Fri 08.00-17.00

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram