บริการของโรงพยาบาล

แผนกผู้ป่วยใน (IPD)
แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
ธาราบำบัด(Hydrotherapy) 
แผนกทันตกรรม DENTAL DEPARTMENT
แผนกแพทย์แผนจีน (Chinese Traditional Medicine : CTM)

แผนกแพทย์แผนไทยประยุกต์และสปา (Thai Traditional Medicine : TTM)
แผนกศูนย์ไตเทียม (HDC)

แผนกผู้ป่วยใน (IPD)

 • สถานที่ให้บริการ  : บริเวณชั้น 4-5 ของอาคาร The Parents Hospital
 • ให้บริการรักษาผู้ป่วยกลุ่มหลอดเลือดในสมอง(Stroke)เป็นหลัก (Intermediate Care)
 • อัมพฤกษ์ อัมพาต จากสาเหตุอื่น ๆ 
 • กลุ่มผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูก ผ่าตัดทั่วไปที่ต้องการการฟื้นฟูร่างกายก่อนไปอยู่ที่บ้าน (Intermediate care)
 • กลุ่มบาดเจ็บจากการทำงานที่ต้องทำการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 • กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ห้องพักทั้งหมด 28 เตียง ... ประกอบด้วย

- ห้องเดี่ยว standard จำนวน 10 ห้อง

- ห้อง VIP จำนวน 6 ห้อง

- ห้อง 2 เตียง จำนวน 6 ห้อง หรือรวม 12 เตียง

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)

 • สถานที่ให้บริการ: บริเวณชั้น 1 ของอาคาร The Parents Hospital
 • ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • ให้บริการตรวจติดตามผู้สูงอายุ หลังการรักษาดูแล
 • ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
 • ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจประจำปี และตรวจตามความเสี่ยงฯ
 • กลุ่มบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • กลุ่มบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน
 • มีบริการ Digital X-ray
 • บริการด้วยระบบ Smart registration, Smart reservation, และSmart pay

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

 • สถานที่ให้บริการ: บริเวณชั้น 3 ของอาคาร The Parents Hospital
 • ให้บริการรักษาฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยกลุ่มหลอดเลือดสมอง(Stroke) เป็นหลัก และผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ควบคุมดูแลให้การบำบัดรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดเฉพาะด้านในการฝึกพูด, ฝึกการกลืน, กิจกรรมบำบัด, บาดเจ็บจากการทำงาน, โรคจากการทำงาน, การเล่นกีฬา และอื่นๆ
 • การรักษาฟื้นฟูด้วยธาราบำบัด (Hydrotherapy)
 • นอกจากนี้ยังให้บริการฟื้นฟูกายภาพบำบัดสำหรับบุคคลทั่วไป, ผู้สูงอายุ, นักกีฬา, พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงาน, และผู้หญิงตั้งครรภ์ทั้งก่อนคลอดและหลังคลอด
 • ให้บริการโดยแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดเฉพาะด้าน
 • เปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00– 22.00 น.

 

ธาราบำบัด(Hydrotherapy) 

 • สถานที่ให้บริการ : บริเวณชั้น 7 ของอาคาร The Parents Hospital

 • บริการธารบำบัด หรือ  Hydrotherapy ด้วยสระมาตรฐานขนาด 1.5*5*12 เมตร ใช้ระบบเกลือและมีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ (Auto cleaning)

 • ให้บริการทั้งผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ที่บาดเจ็บจากการทำงาน กลุ่มนักกีฬา และกลุ่มผู้รักสุขภาพด้วย 

 • ซาวน่า (Sauna) ชาย/หญิง

 • สตีม (Steam) ชาย/หญิง

 • บ่อน้ำร้อน (Onsen)

 • บ่อน้ำเย็น (Onsen)

 • ให้การรักษาดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ

 • เปิดให้บริการ เวลา 08.00-20.00 น.

แผนกทันตกรรม DENTAL DEPARTMENT

 • สถานที่ให้บริการ : บริเวณชั้น 3 ของอาคาร The Parents Hospital
 • ตรวจรักษาโรคฟันและช่องปากทั่วไป
 • ดัดฟัน จัดฟัน ทำรากฟันเทียม ฯลฯ
 • โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • เปิดให้บริการ เวลา 08.00-20.00 น.

แผนกแพทย์แผนจีน (Chinese Traditional Medicine : CTM)

 • สถานที่ให้บริการ : บริเวณชั้น 3 ของอาคาร The Parents Hospital
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาด้วยแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
 • การฝังเข็ม
 • การบำบัดตามศาสตร์จีน
 • สมุนไพรยาจีน

แผนกแพทย์แผนไทยประยุกต์และสปา (Thai Traditional Medicine : TTM)

 • ให้บริการ : บริเวณชั้น 2 ของอาคาร The Parents Hospital
 • ให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้มีประสบการณ์
 • ให้การรักษาตามหลักของแพทย์แผนไทยประยุกต์ ด้วยการนวดแผนไทย นวดน้ำมัน นวดอโรมา นวดเฉพาะโรคเฉพาะอาการ
 • นวดสปา สตีม ซาวน่า 
 • ให้การรักษาสำหรับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป และผู้หญิงก่อนคลอดและหลังคลอด
 • เป็นการรักษาร่วมกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน 
 • อาจจะมีการรักษาด้วยกัญชาและกัญชงเพิ่มเติม รวมถึงแพทย์แผนทางเลือกอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายในอนาคตเพิ่มเติมอีกต่อไป
 • เปิดให้บริการ เวลา 08.00-20.00 น.

แผนกศูนย์ไตเทียม (HDC)

 • สถานที่ให้บริการ : ชั้น 1 อาคาร The Parents Hospital 
 • ให้บริการล้างไตตามมาตรฐานของสมาคมฟอกเลือดด้วยไตเทียมแห่งประเทศไทย จำนวน 16 ยูนิต ภายใต้การกำกับดูแลของอายุรแพทย์โรคไตและทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมการฟอกเลือดด้วยไตเทียม
 • รับให้บริการสิทธิการรักษากรมบัญชีกลาง, ประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วย
 • เปิดให้บริการ เวลา 08.00-20.00 น.

แผนกศูนย์ไตเทียม(HDC)

ให้บริการในส่วนของการฟอกไต/ล้างไต โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

seo สายเทา

The Parents Nursing Home: a qualitative society you can touch

Address

The Parents Nursing Home
ที่อยู่ : 88 ถ. ราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
88 Thanon Rat Phatthana, Rat Phatthana, Saphan Sung, Bangkok 10240
โทร. : 02-091-1956
วันทำการ :
สำนักงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00น.
ฝ่ายบริการลูกค้า : เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram