บริการของสถานดูแลผู้สูงอายุ

ให้บริการดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุแบบพักค้างคืน(NURSING HOME)


ให้บริการดูแลและจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุแบบไป-กลับ (Daycare)


ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  (Home Health Care)

ให้บริการอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ (Elderly Special Services)


ให้บริการดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (แบบพักค้างคืน) ที่มีสมรรถนะร่างกายทุกกลุ่ม

- กลุ่มผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง(ติดเตียง)
- กลุ่มผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงบางส่วน
- ผู้สูงอายุกลุ่มอัลไซเมอร์/ความจำเสื่อมจากภาวะอื่น ๆ
- ด้วยทีมแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ, พยาบาลและนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

โดยมีรูปแบบการให้บริการ ดังนี้

 • รับดูแลแบบค้างคืน, รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน และ Long term care(LTC)
 • มีการตรวจเยี่ยมโดยแพทย์แรกรับและตามความจำเป็นของภาวะร่างกายของผู้สูงอายุแต่ละบุคคล 1 ครั้งต่อสัปดาห์
 • ดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพโดยทีมพยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทุกวัน
 • มีบริการทำกายภาพบำบัด 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
 • มีบริการด้านโภชนาการอาหารสุขภาพ 3 มื้อต่อวัน และโภชนบำบัดโดยนักโภชนาการที่มีประสบการณ์
 • มีระบบส่งต่อผู้สูงอายุทันทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา

สำหรับบริการเสริมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ได้แก่

 • วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ เช่น สายให้อาหาร, สายสวนปัสสาวะ, และวัสดุอุปกรณ์การทำแผลฯ
 • วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เช่น แพมเพิสฯ
 • การเข้าใช้บริการต่างๆ ของ The Parents Hospital
 • ค่าวิชาชีพแพทย์ พยาบาล นักกายภาพที่เกินจากจำนวนครั้งที่กำหนดหรือตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

มีห้องพักให้บริการ 4 ประเภท

 1. ห้อง VVIP จำนวน 1 ห้อง
 2. ห้อง VIP จำนวน 8 ห้อง
 3. ห้อง Standard 1 เตียง จำนวน 25 ห้อง
 4. ห้องรวม 6 เตียง จำนวน 72 เตียง

ให้บริการดูแลและจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุแบบไป-กลับ (Daycare)

 • มีการจัดกิจกรรม ตาม Lifestyle ของผู้สูงอายุที่มาร่วมใช้บริการ อาทิเช่น
 • ร้องเพลง
 • เต้นรำ
 • กีฬา เช่น กอล์ฟ, ฟุตบอล, เทนนิส, เปตอง, แบตมินตัน ฯลฯ
 • ทำอาหาร
 • ทำขนม
 • จัดดอกไม้
 • ทำสวน, ปลูกต้นไม้
 • วาดภาพ
 • ถ่ายรูป
 • ท่องเที่ยว
 • อ่านหนังสือ
 • ดูภาพยนตร์
 • โรงเรียนผู้สูงอายุ มีประกาศนียบัตรให้
 • สัมนาวิชาการ
 • ธรรมะเทศนา
 • อื่นๆ

ในรูปแบบของประชาชนทั่วไปและสมาชิก เป็นรายกิจกรรม รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  (Home Health Care)

 •  รับดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่มสมรรถนะร่างกาย ได้แก่ กลุ่มติดเตียง, กลุ่มพึ่งพาบางส่วน, กลุ่มปัญหาความจำและผู้สูงอายุทั่วไป และรวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะต้องใส่ท่อช่วยเหลือต่างๆ เป็นต้น
 • ให้การบริบาลด้วยผู้บริบาลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับสภาวะของผู้สูงอายุแต่ละราย

รูปแบบการให้บริการ

 • มีการประเมินสภาวะร่างกายของผู้สูงอายุโดยแพทย์หรือพยาบาลเพื่อวางแผนการดูแลบำบัดผู้สูงอายุเป็นราย Case เพื่อให้ผู้บริบาลใช้เป็นแนวทาง ในการดูแลให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
 • ผู้บริบาลให้การดูแลตามแผนการดูแลของแพทย์/พยาบาล พร้อมทำรายงานผลการดูแลให้แพทย์/พยาบาลผู้รับผิดชอบได้รับทราบติดตามผลเพื่อใช้ในการปรับปรุงให้ผลลัพท์เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
 • มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญด้านสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละ Case ให้ผู้บริบาลทราบและเข้าใจเพื่อใช้ในการติดตามผลลัพท์ของการบริบาลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • จัดระบบบริการให้เป็นรูปแบบเสมือนมีแพทย์/พยาบาลร่วมให้การดูแลบริบาลตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผู้บริบาล/ผู้สูงอายุ/ญาติสามารถติดต่อสอบถามปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีผู้บริบาลที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลบริบาลในระดับเดียวกันสลับปรับเปลี่ยนทดแทนได้ตามความจำเป็นตลอดเวลา
 • คิดค่าบริการตามระดับความซับซ้อนของผู้สูงอายุที่ต้องไปดูแลบริบาลเป็น 3 ระดับ คือความซับซ้อนน้อย/ปานกลาง/มาก

ให้บริการอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ (Elderly Special Services)

 • ให้บริการผู้บริบาลทำหน้าที่ดูแลเป็นเพื่อนพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาล เพื่อตรวจรักษาตามแพทย์นัดหมาย แทนลูกหรือญาติ
 • ให้บริการผู้บริบาลไปเป็นเพื่อนและดูแลผู้สูงอายุ เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ เช่น พาผู้สูงอายุไปวัด, ไปตลาด, ไปห้างสรรพสินค้า, อยู่เป็นเพื่อนคอยดูแลในกรณีที่ลูกหลานพาผู้สูงอายุไปเที่ยวพักผ่อนแบบรายวันและแบบค้างคืน เป็นต้น
 • Elderly Special Services เป็นการให้บริการเป็นครั้งคราว, รายชั่วโมง, รายวัน, รายสัปดาห์และตามระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน
 • มีให้บริการผู้บริบาลพร้อมรถ ตามความต้องการ
seo สายเทา

The Parents Nursing Home: a qualitative society you can touch

Address

โรงเรียนการบริบาล เดอะ พาเร้นท์ส
ที่อยู่ : 39 ซอยลาดพร้าว 92(ลมเย็น) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
39 Ladprao 92(Lomyen), Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310
โทร. : 02-539-3318
แฟกซ์ : 02-539-3319
วันทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00น.

The Parents Nursing Home
ที่อยู่ : 88 ถ. ราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
88 Thanon Rat Phatthana, Rat Phatthana, Saphan Sung, Bangkok 10240
โทร. : 02-091-1956
วันทำการ :
สำนักงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00น.
ฝ่ายบริการลูกค้า : เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram