ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์นพดล  นพคุณ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านศัลยกรรมทั่วไป 

          พตอ.นายแพทย์ธรรมโรจน์  ปุญญโชติ                                   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ                          ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด 

               นายแพทย์ธนัสม์ โชคสุวรรณกิจ                                            แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ                          ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด 

นายแพทย์มนตรี  กัณหรัตนชัย
               แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ              ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

นายแพทย์จรัส โชคสุวรรณกิจ
                แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ               ด้านอาชีวเวชศาสตร์

seo สายเทา

The Parents Nursing Home: a qualitative society you can touch

Address

39 ซอยลาดพร้าว92(ลมเย็น) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ

39 Soi Ladprao 92 Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310

Call: 02-539-3318
Fax : 02-539-3319
Office hours : Mon-Fri 08.00-17.00

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram