ความเป็นมาของ THE PARENTS

  • “ THE PARENTS ”   แปลว่าหรือหมายถึงผู้ให้กำเนิดต้นตระกูลบรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้มีอุปการคุณ ผู้ให้ความอุปการะ..
  • ภาพต้นไม้ หน้าคำว่า “ THE PARENTS ”  แสดงถึง ครอบครัว ที่ประกอบด้วย บรรพบุรุษ ต้นตระกูล เป็นฐานราก ขนาดใหญ่หรือเล็กที่รวมกันเป็นลำต้นที่แข็งแรงยากต่อการหักโค่นหล่อหลอมเป็นจากลำต้นไปเป็นกิ่งก้านสาขาที่เป็นลูก หลาน เหลน โหลน แตกออกเป็นใบสืบทอดวงศ์ตระกูลเติบโตงอกงามขยายกว้าตระกูลงออกไปอย่างต่อเนื่อง
  • เป็นแหล่งผลิตอาหาร และพลังงาน ให้ ต้นไม้นี้ยืนยงคู่ โลกและผืนดิน ยั่งยืน ตลอดไปนานเท่านาน…
  • ใบไม้ หมายถึง ลูก หลาน เหลน โหลน ที่ทำหน้าที่ที่ตนพึงมีอย่างเต็มใจด้วยจิตสำนึก ที่ว่า “ลำต้น และ ฐานราก ซึ่งเปรียบเสมือน เป็นผู้ให้กำเนิดบรรพบุรุษ ต้นตระกูล ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พ่อ แม่ ผู้ให้ความอุปการะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่รักษาให้คงอยู่อย่างดีที่สุด ให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีงาม จากกิ่งก้านและใบ ซึ่งเปรียบเสมือน ลูก หลาน เหลน โหลน สืบทอดต่อกันมาอย่างไม่จบสิ้น”
  • “ THE PARENTS ” คือ สถานที่ที่เข้าใจในตรรกะดังกล่าวข้างต้นและปวารณาตัวเป็นผู้ทำหน้าที่ ลูก หลาน เหลน โหลน ช่วยดูแล เอาใจใส่ บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ที่เป็นบุคคลที่ท่านรักอย่างดีที่สุด อย่างมีคุณภาพ ให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี แทนท่าน ให้ท่านได้ประจักษ์ และมีความสุขร่วมกัน ที่ ..“ THE PARENTS ”

 

seo สายเทา

The Parents Nursing Home: a qualitative society you can touch

Address

The Parents Nursing Home
ที่อยู่ : 88 ถ. ราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
88 Thanon Rat Phatthana, Rat Phatthana, Saphan Sung, Bangkok 10240
โทร. : 02-091-1956
วันทำการ :
สำนักงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00น.
ฝ่ายบริการลูกค้า : เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram