คณะผู้บริหาร

นายแพทย์นพดล  นพคุณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสุนทรี  จรรโลงบุตร 
กรรมการบริษัท

นางสุนทรี จรรโลงบุตร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวแพร จรรโลงบุตร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร
        ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี           และการเงิน

ผศ.ดร. ศิริลักษณ์  จิตต์ระเบียบ
                      ผู้อำนวยการ                   โรงเรียนการบริบาล เดอะพาเร้นท์ส

seo สายเทา

The Parents Nursing Home: a qualitative society you can touch

Address

39 ซอยลาดพร้าว92(ลมเย็น) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ

39 Soi Ladprao 92 Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310

Call: 02-539-3318
Fax : 02-539-3319
Office hours : Mon-Fri 08.00-17.00

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram